Intervisie voor Yogadocenten

Intervisie is een waardevolle en gestructureerde vorm van samenwerking voor VYN aangesloten yogadocenten. Deze interactieve sessies bieden een platform om gezamenlijk inzicht te vergroten, ervaringen te delen, diverse perspectieven te benutten én elkaar oplossingsgerichte adviezen te bieden. Het uiteindelijke doel van intervisie is het bevorderen van professionele ontwikkeling en het verhogen van de kwaliteit van ons werk als yogadocenten. 

Waarom is intervisie belangrijk? 

Intervisie biedt je een uitstekende gelegenheid om kennis en ervaringen te delen. Door te luisteren naar de inzichten en perspectieven van anderen, kun je nieuwe ideeën opdoen en deze in je eigen werk toepassen. Het verdiept dus niet alleen je kennis van het vak, intervisie stimuleert: 

  • je reflectievermogen: het bespreken van reële casussen en vraagstukken stimuleert kritisch denken over je eigen handelingen en beslissingen. Dit bevordert zelfreflectie en bewustwording van je sterke - en ontwikkelpunten als yogadocent.
  • je persoonlijke en professionele groei: open gesprekken over uitdagingen en dilemma’s leiden tot constructieve feedback en suggesties van collega’s die hetzelfde meemaken.
  • je (zelf)vertrouwen: het bespreken van lastige situaties in een ondersteunende en vertrouwelijke omgeving kan je zelfvertrouwen vergroten. Het realiseren dat anderen vergelijkbare ervaringen hebben gehad, zorgt ervoor dat je je niet alleen voelt in je uitdagingen.

Samenwerken aan succes 

Door deel te nemen aan intervisiebijeenkomsten binnen de VYN, werk je actief aan je eigen groei als yogadocent. Je krijgt de kans om te leren van anderen, je reflectieve vaardigheden te versterken en je professionele netwerk uit te breiden. En samen dragen we bij aan de voortdurende verbetering van onze individuele en collectieve yoga-praktijken! 

We komen 3 tot 4 keer per jaar samen om casussen, vraagstukken en uitdagingen uit de praktijk te bespreken. Daarnaast is er ruimte voor praktijk in de vorm van asana's of meditatie en wat verder ter tafel komt. De intervisiebijeenkomsten zijn op een maandagmiddag of een woensdagmiddag, van 13.30 tot 15.30. De groepsgrootte is maximaal 8 leden.

De intervisiebegeleiders zijn Ingrid Noy en Jon Hovens 

De locatie is Overloon (yogapraktijk van Ingrid Noy) en zal tevens rouleren, zodat het voor leden uit Midden- en Noord-Limburg, alsmede leden uit Oost-Brabant en omgeving Nijmegen goed te bereizen is.

Wij zien jouw aanmelding graag tegemoet. Samen werken we aan onze professionaliteit!